Ny Høyesterettsdom om nedbemanning

Saken gjaldt oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning i Posten Norge AS. Spørsmålet var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunnet, bl.a. ut fra vilkåret om ansiennitet. Dommen i sin helhet kan leses her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/saknr-2016-1619.pdf

Ukategorisert