Priser og vilkår

Prisene for juridisk bistand fra en rettshjelper vil som oftest være lavere enn prisene hos advokat/advokatfirma. Den faglige juridiske bistanden er den samme, men fordi kostnader forbundet med blant annet kontorlokaler og administrativt ansatte ikke tilkommer, kan prisene holdes på et lavere nivå.

Prisene for juridiske råd og rettshjelp finner du HER!