Oppdragsbekreftelse

AvtaleNår et oppdrag avtales, gjelder følgende

alminnelige betingelser

Normalt vil det også bli utferdiget en konkret avtale for det aktuelle oppdraget, der et foreløpig timeestimat og et kostnadsoverslag vil fremgå.

Imidlertid – gjelder oppdraget en henvendelse av begrenset omfang, typisk en e-post med juridiske spørsmål som kan besvares etter noen få timers vurdering og nærmere undersøkelser, sendes gjerne kun de alminnelige betingelsene. Vilkårene for utførelse av oppdraget anses i slike tilfeller å være akseptert ved mottakelse av betingelsene, dersom juristen ikke omgående kontaktes, og gjøres oppmerksom på at betingelsene ikke aksepteres.