Priser

Priser for juridiske råd og/eller rettshjelp vil variere etter sakens kompleksitet.

Pris per time er kr 1 200 + mva.

Ved korte spørsmål per e-post beregnes prisen per medgåtte halve time.

Det løper ingen kostnad for en innledende forespørsel på opp til 20 minutter, enten ved nettstedets kontaktskjema, per e-post, per telefon, eller i en samtale etter avtalt møte.

Er saken slik at flere dokumenter må gjennomgås, og mer tid må til, må det avtales et oppdrag.

Dersom man etter en innledende samtale avtaler et oppdrag, sendes oppdragsbekreftelse omgående på e-post til oppdragsgiver, eller gis personlig dersom det er avtalt et møte. Oppdraget anses bekreftet ved mottakelse av oppdragsbekreftelse. Dersom man i motsatt fall ikke godtar oppdragets vilkår gitt i oppdragsbekreftelsen, må tilbakemelding om dette gis umiddelbart enten ved e-post eller per telefon.

Oppdragsbekreftelsen er i tråd med Den norske Advokatforenings pålegg om at alle medlemmer skal  gi sine klienter skriftlig bekreftelse av nye oppdrag.

Sammen med oppdragsbekreftelse sendes også faktura på et begrenset og tilpasset forskudd for oppdraget, minimum kr 5 000. Dette er vanlig praksis for juridiske tjenester, og sikrer minimumsbetaling for utført arbeid.

Det er faste priser på følgende tjenester:

  • Testament, oppsett og bevitnelse, kr 4 500 + mva.
  • Samboeravtale, oppsett, kr 3 600,- + mva.
  • Sameieavtale, oppsett, kr 3 600,- + mva.
  • Utleieavtale, privat, enkeltstående utleieenhet, 4 000,-  + mva.