Erstatningsrett

pexels-photo-iphone

Har du opplevd å få ekstra kostnader for eksempel fordi byggesaken din har trukket ut, og det har vist seg at forvaltningen har gjort en feilvurdering i sin saksbehandling? Du kan ha rett til erstatning.

Erstatningsrett er rettsområdet med bestemmelser om når en skade skal erstattes (erstatningsansvar) og med hvor stort beløp (erstatningsutmåling).

De tre grunnvilkårene som må være oppfylt for at erstatningsansvar kan foreligge, er:

  1. Det må foreligge en skade eller tap
  2. En eller flere personer, en virksomhet eller offentlig instans må kunne tilskrives et ansvar for at skaden eller tapet oppsto (ansvarsgrunnlag)
  3. Det må være tilstrekkelig nærhet mellom skaden/tapet og personen eller virksomheten sin handling
    1. i dette siste ligger at skaden/tapet ikke må være for fjernt eller avledet fra den skadevoldende handling
    2. det må heller ikke være påregnelig for den personen eller virksomheten som opplevde skaden/tapet, at slik skade kunne skje, slik at de/den tok en risiko ved handlingen

 

Få svar på ditt spørsmål om erstatningsrett!