Formuerett

food-couple-sweet-married

Hvem vinner rett, dersom det viser seg at drømmesykkelen du kjøpte og betalte, og avtalte å hente hos selger to dager senere, er solgt til en annen, av selgerens bror, som hevder han ikke ante at sykkelen allerede var solgt? Skal du ha sykkelen, eller den som kjøpte den sist?

Formuerett regulerer såkalte tredjemannskonflikter, der flere personer eller virksomheter gjør krav på samme formuesobjekt, enten det dreier seg om løsøregjenstander, eierandeler i fast eiendom, eller såkalte immaterialretter som opphavsrett til blant annet musikk, bøker, oppfinnelser eller dokumentasjon som bilder og kontrakter.

Rettsområdet omfatter også bestemmelser som regulerer oppgjør ved konkurs, og vilkår som trer i kraft ved pantsettelse av ulike formuesobjekter, angitt i panteretten.

Viktige lover på formuerettens område er blant andre:

Lov om tinglysning

Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Lov om pant (panteloven)

Lov om gjeldsbrev

Klikk her for å ta kontakt og få svar på ditt formuerettslige spørsmål.