Hentet fra Lovdata:

Julehandel, når kan butikkene holde åpent?