Hva er forskjellen på en jurist og en advokat?

norges-lover

En jurist og en advokat har den samme teoretiske bakgrunnen, som er hovedfag eller master i rettsvitenskap. For å få advokatbevilling og tittelen advokat, må man etter fullført studium ha minst to års praksis i juridisk arbeid, og man må ha ført tre rettssaker for en rettsinstans, vanligvis en tingrett. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som utsteder advokatbevillinger, jf domstolloven § 220 (1).

Juristen og advokaten har altså de samme gode faglige kunnskapene, mens advokaten har tilegnet seg to års praktisk erfaring, samt erfaring fra saksgjennomgang for en domstol.