Fra Lovdata:
Fire lover som endrer eksisterende lover trådte i kraft 1. august 2019.