Juleshopping på søndager

Hentet fra Lovdata: Julehandel, når kan butikkene holde åpent?

More info

Ny Høyesterettsdom om nedbemanning

Saken gjaldt oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning i Posten Norge AS. Spørsmålet var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunnet, bl.a. ut fra vilkåret om ...

More info

TEK17 og byggekostnader

Fra Lovdata 21. JUNI 2017 TEK17 er her Hovedhensikten med ny byggteknisk forskrift er å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som skal bidra til reduserte byggekostnader.

More info

Reindriftssaken for Høyesterett

Fra nrk.no 28.4.2017 Carl-Gøran Larsson Journalist Staten vil møte den unge reindriftssamen i Høyesterett   Jovsset Ánte Sara (25), som har vunnet mot staten i to rettssaker, kan nå måtte ...

More info

Endringer i tinglysningsloven

HENTET FRA LOVDATA Lovendringer som er satt i kraft 18. april 2017   18. april 2017 ble endringer i tinglysningsloven om teknologisk tinglysning og om teknologinøytralitet og endringer i ...

More info

Våren er her – bytte til sommerdekk?

Hentet fra Lovdata: Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det etter 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. ...

More info