Høyesterett får kritikk

Nav-utvalget mener Høyesterett burde sett EØS-problemet i 2017-saken.

Saken er hentet fra Rett24. Les hele saken HER.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Høyesterett får kritikk

Riksadvokaten om straff ved smittevern-lovbrudd

(Sist oppdatert 25.03.20 kl. 10.44) Riksadvokaten har i forbindelse med koronautbruddet gitt en rekke pålegg til politiet og påtalemakten om håndheving av smittevern-lovbrudd. Les de oppdaterte retningslinjene fra Riksadvokaten. (Fra Lovdata).

Les hele saken her.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Riksadvokaten om straff ved smittevern-lovbrudd

Ny forsinkelsesrentesats 1.7.2019

Fra Lovdata:
Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019. 

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ny forsinkelsesrentesats 1.7.2019

Nye lover i kraft 1.8.2019

Fra Lovdata:
Fire lover som endrer eksisterende lover trådte i kraft 1. august 2019.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nye lover i kraft 1.8.2019

Ny Høyesterettsdom om nedbemanning

Saken gjaldt oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning i Posten Norge AS. Spørsmålet var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunnet, bl.a. ut fra vilkåret om ansiennitet.

Dommen i sin helhet kan leses her:

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/saknr-2016-1619.pdf

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ny Høyesterettsdom om nedbemanning

TEK17 og byggekostnader

Fra Lovdata 21. JUNI 2017

TEK17 er her

Hovedhensikten med ny byggteknisk forskrift er å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som skal bidra til reduserte byggekostnader.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for TEK17 og byggekostnader

Reindriftssaken for Høyesterett

Fra nrk.no 28.4.2017

Carl-Gøran Larsson Journalist

Staten vil møte den unge reindriftssamen i Høyesterett

 

Jovsset Ánte Sara (25), som har vunnet mot staten i to rettssaker, kan nå måtte møte i Høyesterett. For staten har besluttet å anke.

SARA SAMMEN MED ADVOKAT: Jovsset Ánte Sara (t.h.) kan måtte møte i Høyesterett, hans forsvarsadvokat Trond P. Biti (t.v.) bekrefter overfor NRK at staten har anket saken til Høyesterett.

FOTO: LIV INGER SOMBY

Den unge reindriftssamen Jovsset Ánte Sara (25), som nå fører flokken sin over Finnmarksvidda direkte på TV-sendingen «Reinflytting minutt for minutt», gikk til sak mot landbruksdepartementets krav om at han måtte redusere reinflokken sin til 75 dyr.

Sara har til nå argumentert for sin sak i to rettsinstanser. Indre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

I begge instansene vant han. 

Forsvarsadvokat Trond P. Biti bekrefter nå at staten har besluttet å anke saken til Høyesterett.

Lagmannsretten: «Ugyldig krav»

Lagmannsretten mente at kravet fra Landbruks- og matdepartementet er ugyldig.

I dommens konklusjon la retten til grunn at det ikke ville være mulig for Sara å drive med økonomisk overskudd, dersom han skulle redusere til 75 dyr.

Det ville dermed være i strid med reindriftssamens rett til å utøve sin kultur, ifølge lagmannsretten.

Regjeringsadvokatene har argumentert for at Sara hadde posisjonert seg ved å bygge opp flokken sin, og dermed ødelagt for andre reindriftsutøvere.

Sara flytter reinflokken på direkte-TV

I skrivende øyeblikk er Jovsset Ánte Sara midt på Finnmarksvidda. Der han sammen med andre reineiere fører flokkene sine fra vinter- til sommerbeite, foran TV-seere i hele Norge.

Jovsset Ánte Saras flokk er nemlig en del av reinflokken som NRK følger under «Reinflytting minutt for minutt».

NRK oppdaterer saken!

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Reindriftssaken for Høyesterett

Endringer i tinglysningsloven

HENTET FRA LOVDATA

Lovendringer som er satt i kraft 18. april 2017

 

18. april 2017 ble endringer i tinglysningsloven om teknologisk tinglysning og om teknologinøytralitet og endringer i enkelte andre lover satt i kraft.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Våren er her – bytte til sommerdekk?

Hentet fra Lovdata:

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det etter 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april.

Artikkel    18. april 2017    ?Knut Davidsen

Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det.

Regler om piggdekk er hjemlet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4. Utgangspunktet er at man skal være skodd etter forholdene og at bilen oppfyller kravene om tilstrekkelig veigrep. Krav om veigrep veier tyngre enn fristene. Dette må bilføreren selv vurdere.

Det er ikke krav om bruk av piggdekk i vinterhalvåret. Det er heller ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Forskrift 17. september 1993 nr. 855  om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen inneholder i  § 1  regler om hvilke overtredelser det kan ilegges gebyr for, og i  § 2  størrelsen på gebyrene. For ulovlig kjøring med piggdekk er gebyret kr. 1.000.

Biler med piggdekk som fremstilles til EØS-kontroll etter 24. april, vil ikke bli EØS-godkjent.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Våren er her – bytte til sommerdekk?