Fra Lovdata 21. JUNI 2017

TEK17 er her

Hovedhensikten med ny byggteknisk forskrift er å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som skal bidra til reduserte byggekostnader.