Rettsområder

Det tilbys juridisk bistand primært innenfor følgende rettsområder: