Arbeidsrett

pexels-photo-jobbsprint

Har du spørsmål vedrørende ditt ansettelsesforhold, som dine muligheter som midlertidig tilsatt, eller har du mottatt oppsigelse, og lurer på hvilke rettigheter du har?

Arbeidsrett omfatter alle rettslige forhold rundt ansettelse i et arbeidsforhold, som

  • arbeidskontrakt og arbeidsplikt
  • arbeidstid
  • lønn og andre godtgjørelser
  • lojalitetsplikt/arbeidsgivers styringsrett
  • arbeidsmiljø
  • personvern
  • opphør av arbeidsforhold
  • kollektiv arbeidsrett og fagforeningsdeltakelse

 

De viktigste rettskildene er først og fremst

 

Ja, jeg har et juridisk spørsmål om mitt arbeidsforhold.