Avtaler og kontraktsrett

pexels-photo-contract

Rettsområdet omfatter det enkelte individs selvstendige rett- og mulighet til å inngå bindende avtaler, typisk kjøps- og salgskontrakter. I noen tilfeller kan avtalene ha formuleringer som åpner opp for tolkning og utfylling, for å bringe avtalens intensjon på det rene. En avtale stifter eller endrer rettsforholdet mellom partene,  og er rettslig bindende ved at partene vil kunne kreve avtaler gjennomført ved domstolenes hjelp, gjennom søksmål og påfølgende tvangsprosess.

Videre i kontraktsrett vil rettslige spørsmål typisk være kontraktens omfang og hvilke forpliktelser den innebærer, samt hvilke rettigheter og reaksjoner ved kontraktsbrudd som forefinnes, og kan iverksettes.

Spør juristen om avtale-/kontraktsrett!