(Sist oppdatert 25.03.20 kl. 10.44) Riksadvokaten har i forbindelse med koronautbruddet gitt en rekke pålegg til politiet og påtalemakten om håndheving av smittevern-lovbrudd. Les de oppdaterte retningslinjene fra Riksadvokaten. (Fra Lovdata).

Les hele saken her.