Våren er her – bytte til sommerdekk?

Hentet fra Lovdata:

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det etter 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april.

Artikkel    18. april 2017    ?Knut Davidsen

Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det.

Regler om piggdekk er hjemlet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4. Utgangspunktet er at man skal være skodd etter forholdene og at bilen oppfyller kravene om tilstrekkelig veigrep. Krav om veigrep veier tyngre enn fristene. Dette må bilføreren selv vurdere.

Det er ikke krav om bruk av piggdekk i vinterhalvåret. Det er heller ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Forskrift 17. september 1993 nr. 855  om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen inneholder i  § 1  regler om hvilke overtredelser det kan ilegges gebyr for, og i  § 2  størrelsen på gebyrene. For ulovlig kjøring med piggdekk er gebyret kr. 1.000.

Biler med piggdekk som fremstilles til EØS-kontroll etter 24. april, vil ikke bli EØS-godkjent.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.